...Tylko głupiec myśli, że Moc można wykorzystać do przyziemnych celów. Z takich głupców, obdarzonych Mocą, narodzili się kiedyś Sithowie...
Home | Forum | FTP | Zaloguj

Tworzenie projektu strony z CVS w KDE Quanta

W tym dokumencie pokazuję, jak można dobrać się do strony od strony deweloperskiej, wykorzystując edytor i środowisko programistyczne - Quanta, dostępne w wielu Linuxach po prostu z KDE. Mam nadzieję, że ta platforma będzie prostsza dla wielu zakonników używających Linuxa, niż praca w ciężkim czasami kombajnie Eclipse.

Wstęp

Zatem zaczynamy. Wymagania są proste: aby pracować w Quanta, musisz mieć Linuxa (nie masz? uuuj, to czego ty używasz? bleee) z zainstalowaną Quantą. Nie będę opisywał jak to zrobić, ponieważ jeżeli tego nie potrafisz, nie będziesz także w stanie nic zadziałać ze stroną. Zainstaluj sobie KDE (całe) a wraz z nim powinna się pojawić Quanta. Dobra, więc dość wstępów, bierzmy się do roboty! :)

Tworzenie projektu w Quanta

Sprawa jest bardzo prosta. Uruchamiamy Quantę i oczom naszym powinno ukazać się główne okno programu, z pustym dokumentem tekstowym otwartym do edycji. Zobacz rys. 1 (Możesz kliknąć, aby wyświetlić pełnowymiarowe okno):


Rys. 1. Okno Quanty tuż po uruchomieniu

Rozpoczynamy tworzenie nowego projektu. Quanta nadaje się do pracy z pojedynczymi plikami, ale gdy zrobimy projekt, będzie widać wszystkie pliki strony i łatwiej będzie można nimi zarządzać oraz pracować. Zatem klikamy w menu Projekt i wybieramy opcję Nowy Projekt..., dokładnie tak jak pokazano na rysunku 2:


Rys. 2. Polecenie menu do tworzenia nowego projektu

Po wybraniu pokazanej na rys. 2 opcji otwarte zostanie nowe okno, które widać na rys. 3. W oknie tym należy określić wszystkie potrzebne Quancie parametry nowego projektu, czyli na przykład skąd będą pochodziły pliki, albo jaką ma mieć on nazwę:


Rys. 3. Tworzenie nowego projektu

Quanta obsługuje wiele rozmaitych sposób pracy z projektem. Między innymi, możliwe jest pracowanie nad plikami, które leżą lokalnie na komputerze i można także pracować z plikami zdalnie, np. gdy leżą one na serwerze Zakonu. Obie metody mają swoje zalety. Tutaj pokazuję jak skonfigurować projekt do pracy z lokalnymi plikami. Pliki te muszą już istnieć na dysku (należy pobrać wcześniej moduł z CVS, jest to opisane w innym tutorialu).


Rys. 4. Tworzenie nowego projektu z plikami lokalnymi

Ścieżka którą podajemy w polu Katalog główny czyli /home/piotao/Html/zakon u każdego może być inna. Po prostu należy podać taką ścieżkę, żeby Quanta znalazła pliki pobrane z CVSa Zakonnego :)

Można jednak postąpić inaczej, i skonfigurować projekt w taki sposób, aby działał z plikami zdalnymi, leżącymi bezpośrednio na serwerze Force Crusaders. Przypadek taki może być zastosowany jeżeli np. Quanta nie obsługuje CVSa (nie ma wtyczki Cervisia) lub ktoś z Was woli obsługiwać CVS ręcznie po zalogowaniu na serwer. Trzeba jednak wtedy liczyć się z pewnym opóźnieniem, ponieważ każdy otwierany plik będzie ściągany na lokalny komputer, a przy zapisie wysyłany. Niemniej, sam korzystam z tej metody przy paru innych projektach, więc pokażę ustawienia, które trzeba wybrać aby taki sposób pracy działał. Oto w poniższym oknie (rys. 5) pokazane są ustawienia, które spowodują, że Quanta będzie pracować na plikach zdalnych.


Rys. 5. Konfiguracja projektu Quanty do pracy z plikami zdalnymi.

Przy pracy zdalnej pamiętać należy, że ścieżka podana jako lokalizacja plików musi oczywiście pokazywać na rzeczywistą lokalizację strony, którą pobraliśmy bezpośrednio z CVS na serwerze. Tak się składa, że mam w obu miejscach takie same ścieżki, więc zostawiłem wpis z lokalizacją plików bez zmian. Dobra, wróćmy jednak do wersji lokalnej. Co się dzieje po naciśnięciu przycisku Dalej>? :) To proste - pojawia się następny etap konfiguracji projektu - zobacz rys. 6.


Rys. 6. Dalszy etap konfiguracji projektu - wybór plików

W tym miejscu określamy czy Quanta ma pobierać pliki i skąd mają one się brać. Gdy tworzymy nowy projekt, możemy nie zaznaczać pobierania plików (bo ich jeszcze nie ma) ale projekt strony Zakonnej istnieje i pliki trzeba pobrać. Samo pobieranie ma miejsce tylko gdy korzystamy ze zdalnego serwera (takiego jak nasz FC), natomiast gdy pliki leżą już lokalnie (pobrane były wcześniej) Quanta po prostu musi zdobyć o nich informacje. W oknie pokazanym na rys. 6 klikamy w opcję Wstaw pliki z /home/piotao/Html/zakon. Dzięki temu staną się aktywne dwie pozostałe opcje, z których wybieramy tę drugą, jak pokazano na rys. 7.


Rys. 7. Quanta automatycznie znajduje i zaznacza do wybrania wszystkie pliki

Gdy zobaczymy, że Quanta wybrała już pliki wchodzące w skład projektu, klikamy w przycisk Dalej. Uwaga! Jeżeli korzystamy z projektu, w którym określamy pliki zdalne, może długo potrwać, zanim program znajdzie wszystkie pliki i wyświetli je w oknie! Podczas wyszukiwania plików nie pojawia się żadne okno, a program sprawia takie wrażenie, jakby się zawiesił. Dlatego przy wolnych połączeniach, gdy Quanta będzie szukać plików na serwerze, nie zamykajmy jej siłą, tylko poczekajmy cierpliwie (długi czas) aż pojawi się dokładnie to samo, co widać na rysunku 7. Nasza cierpliwość powinna zostać nagrodzona.

Następny etap pracy to wpisanie swoich danych, aby Quanta wiedziała, kto jest autorem zmian. Wpisujemy bez żenady swoje dane, pozostałe opcje ustawiamy dokładnie (!) tak jak jest pokazane na rys. 8 i naciskamy przycisk Zakończ.


Rys. 8. Końcowy etap konfiguracji projektu

OK. W tym momencie powinny się nam pojawić pliki projektu widoczne po lewej stronie, tak jak to pokazano na rysunku 9:


Rys. 9. Widok okna Quanty z nowo utworzonym projektem.

Praca z Quantą

Pokażę teraz na bardzo prostym przykładzie jak można zmienić jakiś plik w projekcie i zapisać go. Gdy popatrzycie na pliki, widoczne w panelu projektu po lewej stronie, może znajdziecie tam plik styles.css (rys. 10). Ten plik to arkusz styli, niegroźna rzecz, który trochę zmodyfikujemy.


Rys. 10. Wybieramy plik do zmiany

Aby przejść do edycji tego pliku, wystarczy dwukrotnie go kliknąć lewym klawiszem myszy. Powininen on zostać otwarty w głównym oknie edycyjnym Quanty, jak pokazano na rysunku 11:


Rys. 11. Plik styles.css otwarty do edycji.

Jeżeli korzystamy z projektu operującego na zdalnych plikach, może przez chwilę wyświetlić się okno pobierania pliku. Plik po otwarciu możemy normalnie edytować, jak w jakimś wordzie :). Podczas edycji mogą zadziałać różne fajne ułatwienia, które Quanta ma wbudowane, np. podpowiadanie składni (widoczne na rys. 12).


Rys. 12. Quanta umie sporo podpowiedzieć podczas pisania.

Wpisujemy do pliku definicję jakiegoś nowego stylu, np. .akapit.


Rys. 13. Dopisaliśmy nowy styl.

Następnie, gdy edycja jest zakończona, wciskamy Ctrl+S aby zapisać zmiany. Podobnie jak przy otwieraniu, może pojawić się na chwilę okno wysyłania pliku, jeżeli nasz projekt zawiera pliki zdalne.

Następnie należy zrobić najważniejszą rzecz. Chodzi o zapisanie zmiany w CVS - które jak wiemy służy do przechowywania globalnie wszystkich wprowadzonych do strony zmian. Aby zarejestrować swoją zmianę w CVS należy kliknąć na nasz plik (może być już zamknięty, jak na rysunku - to nie ma znaczenia) prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać polecenia menu pokazane na rysunku 14:


Rys. 14. Wysyłanie zmian w pliku do repozytorium CVS.

Przed wysłaniem pojawi się okno w którym powinniśmy napisać kilka słów wyjaśniających powód modyfikacji. Tego typu wpisy potem mogą przydać się do zrobienia ChangeLoga w którym jest historia zmian.


Rys. 15. Wprowadzanie komentarza do zmian.

Wpisz zatem krótko o co chodziło, i naciśnij OK. Jeżeli wybrane było więcej plików, które zostały wcześniej zmienione, można zobaczyć w tym oknie więcej pozycji (teraz jest tylko styles.css). Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie, Quanta połączy się z serwerem FC aby wysłać zmieniony do CVSa. Może przy tym pojawić się prośba o hasło:


Rys. 16. Wprowadzanie hasła.

Po podaniu hasła dalsza część pracy programu przebiega niewidocznie i przy wolniejszych połączeniach może się wydawać że program "wisi". Ale to tylko złudzenie. Procesu rejestracji zmian w CVS nie wolno przerywać.

Zakończenie

Opisałem tylko BARDZO proste zastosowanie Quanty i zaledwie malutkie podstawy pracy z tym rozbudowanym programem. Korzystając z ustawień projektu, który zrobiliśmy w tym manualu, możemy pracować z CVSem dodając, usuwając i śledząc zmiany w plikach, możemy wysyłać na serwer nasze nowe pliki lokalne lub pobierać nowe pliki z serwera, które w międzyczasie się na nim pojawiły. CVS pozwala nam zobaczyć, które pliki są zmienione i w którym miejscu. Dodatkowo, mamy możliwość łatwego tworzenia odgałęzień projektu i monitorowania zmian wykonywanych przez wszystkich deweloperów. Program ten jest bardzo rozbudowany i można go dodatkowo wzbogacać przez wtyczki (obsługa CVS jest realizowana przez wtyczkę właśnie). Jeżeli będziecie zainteresowani dalszą pracą w tym środowisku, przygotuję następne tutoriale.

Dodatkowe materiały

Strona domowa Quanty
Na tej stronie znajdziesz wszystko, co wiedzieć można o Quancie oraz źródła. Program jak na razie nie jest zaportowany pod windows, na szczęście. Powodzenia w korzystaniu i nauce!

Autorem jest Mistrz Pio^FC Ostatnia zmiana: 20060208 15:19:58